Home / AKADEMIK / Undangan Progress Report & Persiapan Nyantrik bagi S3

Undangan Progress Report & Persiapan Nyantrik bagi S3

Mengharap Kehadiran Mahasiswa Program Doktor (S3):

Angkt                             Smt                   Hari              Tgl                   Waktu              Tempat                  Agenda

2013                                 3                      Rabu          3 sept 2014     08.00 WIB        R. Promosi    Persiapan Nyantrik

2008,2009                    11,13                Rabu          3 sept 2014     10.00 WIB        R. Promosi     Progress Report

2005,2006,2007         15,17,19            Rabu         3 Sept 2014     13.00 WIB        R. Promosi     Progress Report

Check Also

PMB Semester Genap Pascasarjana UIN Walisongo Semarang Tahun Akademik 2021/2022