Dosen Tetap: Guru Besar

Published by achmad dharmawan on

 1. ABDUL DJAMIL, Prof. Dr., M.A. (Filsafat Islam).
 2. ABDUL HADI, Prof. Dr., M.A. (Fiqh).
 3. ABDULLAH HADZIQ, Prof. Dr., M.A. (Bahasa Arab).
 4. ABDURROHMAN MAS’UD, Prof., M.A., Ph.D. (Sejarah Peradaban Islam)
 5. AHMAD GUNARYO, Prof. Dr., M.Soc.Sc. (Ilmu Hukum).
 6. AHMAD ROFIQ, Prof. Dr., M.A. (Hukum Islam).
 7. AMIN SYUKUR, Prof. Dr., M.A. (Tasawuf).
 8. DJAMALUDIN DARWIS, Prof. Dr., M.A. (Ilmu Pendidikan Islam).
 9. ERFAN SOEBAHAR, Prof. Dr., M.Ag. (Ilmu Hadis).
 10. FATAH IDRIS, Prof. Dr., M.A. (Ilmu Hadis).
 11. IBNU HADJAR, Prof. Dr., M.Ed. (Ilmu Evaluasi Pendidikan).
 12. ISMAWATI, Prof. Dr., M.Ag. (Perbandingan Agama).
 13. MUHIBBIN, Prof. Dr., M.Ag. (Ilmu Hadis).
 14. MUHTAROM HM., Prof. Dr. (Ilmu Pendidikan Islam).
 15. MUJIYONO, Prof. Dr., M.A. (Dirosah Islamiyah).
 16. MUSLICH SHABIR, Prof. Dr., M.A. (Sejarah Peradaban Islam)
 17. SITI MUJIBATUN, Prof. Dr., M.AG. (Ilmu Hadis)
 18. SRI SUHANDJATI, Prof. Dr. (Sejarah Kebudayaan Islam)
 19. SUPARMAN SYUKUR, Prof. Dr., M.Ag. (Perkembangan Pemikiran Islam).
 20. YUSUF SUYONO, Prof. Dr., M.A. (Filsafat Islam).

Translate »
Silahkan Hubungi Kami