Home / AKADEMIK / Dosen Tetap: Guru Besar

Dosen Tetap: Guru Besar

 1. ABDUL DJAMIL, Prof. Dr., M.A. (Filsafat Islam).
 2. ABDUL HADI, Prof. Dr., M.A. (Fiqh).
 3. ABDULLAH HADZIQ, Prof. Dr., M.A. (Bahasa Arab).
 4. ABDURROHMAN MAS’UD, Prof., M.A., Ph.D. (Sejarah Peradaban Islam)
 5. AHMAD GUNARYO, Prof. Dr., M.Soc.Sc. (Ilmu Hukum).
 6. AHMAD ROFIQ, Prof. Dr., M.A. (Hukum Islam).
 7. AMIN SYUKUR, Prof. Dr., M.A. (Tasawuf).
 8. DJAMALUDIN DARWIS, Prof. Dr., M.A. (Ilmu Pendidikan Islam).
 9. ERFAN SOEBAHAR, Prof. Dr., M.Ag. (Ilmu Hadis).
 10. FATAH IDRIS, Prof. Dr., M.A. (Ilmu Hadis).
 11. IBNU HADJAR, Prof. Dr., M.Ed. (Ilmu Evaluasi Pendidikan).
 12. ISMAWATI, Prof. Dr., M.Ag. (Perbandingan Agama).
 13. MUHIBBIN, Prof. Dr., M.Ag. (Ilmu Hadis).
 14. MUHTAROM HM., Prof. Dr. (Ilmu Pendidikan Islam).
 15. MUJIYONO, Prof. Dr., M.A. (Dirosah Islamiyah).
 16. MUSLICH SHABIR, Prof. Dr., M.A. (Sejarah Peradaban Islam)
 17. SITI MUJIBATUN, Prof. Dr., M.AG. (Ilmu Hadis)
 18. SRI SUHANDJATI, Prof. Dr. (Sejarah Kebudayaan Islam)
 19. SUPARMAN SYUKUR, Prof. Dr., M.Ag. (Perkembangan Pemikiran Islam).
 20. YUSUF SUYONO, Prof. Dr., M.A. (Filsafat Islam).

Check Also

SELAMAT KEPADA FAIRUZ SABIQ ATAS PENCAPAIAN GELAR DOKTOR (S3) DI PROGRAM PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMARANG

  Fairuz Sabiq (18/5) mahasiswa S3 Pascasarjana UIN Walisongo telah menyelesaikan Ujian Terbuka S3 dengan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *