Home / AKADEMIK / Dosen Tetap: Guru Besar

Dosen Tetap: Guru Besar

 1. ABDUL DJAMIL, Prof. Dr., M.A. (Filsafat Islam).
 2. ABDUL HADI, Prof. Dr., M.A. (Fiqh).
 3. ABDULLAH HADZIQ, Prof. Dr., M.A. (Bahasa Arab).
 4. ABDURROHMAN MAS’UD, Prof., M.A., Ph.D. (Sejarah Peradaban Islam)
 5. AHMAD GUNARYO, Prof. Dr., M.Soc.Sc. (Ilmu Hukum).
 6. AHMAD ROFIQ, Prof. Dr., M.A. (Hukum Islam).
 7. AMIN SYUKUR, Prof. Dr., M.A. (Tasawuf).
 8. DJAMALUDIN DARWIS, Prof. Dr., M.A. (Ilmu Pendidikan Islam).
 9. ERFAN SOEBAHAR, Prof. Dr., M.Ag. (Ilmu Hadis).
 10. FATAH IDRIS, Prof. Dr., M.A. (Ilmu Hadis).
 11. IBNU HADJAR, Prof. Dr., M.Ed. (Ilmu Evaluasi Pendidikan).
 12. ISMAWATI, Prof. Dr., M.Ag. (Perbandingan Agama).
 13. MUHIBBIN, Prof. Dr., M.Ag. (Ilmu Hadis).
 14. MUHTAROM HM., Prof. Dr. (Ilmu Pendidikan Islam).
 15. MUJIYONO, Prof. Dr., M.A. (Dirosah Islamiyah).
 16. MUSLICH SHABIR, Prof. Dr., M.A. (Sejarah Peradaban Islam)
 17. SITI MUJIBATUN, Prof. Dr., M.AG. (Ilmu Hadis)
 18. SRI SUHANDJATI, Prof. Dr. (Sejarah Kebudayaan Islam)
 19. SUPARMAN SYUKUR, Prof. Dr., M.Ag. (Perkembangan Pemikiran Islam).
 20. YUSUF SUYONO, Prof. Dr., M.A. (Filsafat Islam).

Check Also

TEMPAT PELAKSANAAN TES PMB (PENERIMAAN MAHASISWA BARU) PASCASARJANA UIN WALISONGO SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2019 / 2020.

Diumumkan kepada seluruh peserta Penerimaan Mahasisawa Baru Pascasarjana UIN Walisongo Semester Genap (2019/2020). Pelaksanaan ujian …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *